Benefiční koncert Ostrova života

Už po deváté uspořádalo Hrádecké občanské sdružení Ostrov života svůj benefiční koncert. Znovu dokázalo sestavit pestrý program, který od druhé hodiny odpolední až do noci lákal návštěvníky. Těch bylo letos znovu požehnaně. Přišli se nejen bavit, ale i pomoci dobré věci. Výtěžek benefičního koncertu je pravidelně věnován na pomoc dlouhodobě nemocným spoluobčanům. Přesný výsledek vyjádřený v korunách ještě neznáme, podle předběžných odhadů však zklamáním nebude. Prostředky na pomoc nemocným získává sdružení Ostrov života na koncertě prostřednictvím dobrovolného vstupného, prodejem upomínkových předmětů od dárců a v neposlední řadě i dražbou. Ta letos zaznamenala rekord za jednu vydraženou položku. Nový majitel řezbářských výtvorů neváhal přihazovat až na hranici deseti tisíc. Letošní ročník benefičního koncertu Ostrova života znovu prokázal, že myšlenka vzájemné solidarity našla v Hrádku nad Nisou úrodnou půdu                         Roman Sedláček / www.hradek.cz