Pravidla|přihláška

PRAVIDLA:

Soutěže se mohou zúčastnit všechny neprofesionální taneční školy, taneční oddělení ZUŠ, amatérské taneční soubory, skupiny i jednotlivci. Soutěž není určena pro studenty tanečních konzervatoří, profesionálních škol tance nebo členy profesionálních tanečních souborů. V soutěžních číslech v podkatehoriích A,B,C  musí bít základem klasická technika tance, v podkatehoriích C,D,E  technika contemporary modern.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

 1. kategorie 4 – 7 let (datum narození 24. 4. 2015 – 23. 4. 2019)
 2. kategorie 8 – 9 let (datum narození 24. 4. 2013 – 23. 4. 2015)
 3. kategorie 10 – 11 let (datum narození 24. 4. 2011 – 23. 4. 2013)
 4. kategorie 12 – 13 let (datum narození 24. 4. 2009 – 23. 4. 2011)
 5. kategorie 14 – 16 let (datum narození 24. 4. 2006 – 23. 4. 2009)
 6. kategorie  od17 let (datum narození 23. 4. 2006)

PODKATEGORIE:

A – sólo (klasika 1.- 6. kategorie)

B – duety ,tria (klasika 1.- 6. kategorie)

C – skupiny  4 a více soutěžících  (klasika 1.- 6. kategorie)

D – sólo, duety,tria (contemporary modern 2. – 6. kategorie)

E – skupiny 4 a více soutěžících (contemporary modern 2. – 6. kategorie)

Rozhodující pro zařazení do jednotlivých kategorií je věk ke dni soutěže, pro skupiny 2 a více soutěžících průměr věku soutěžících v čísle v den soutěže.

V případě malého počtu přihlášených čísel si organizátory vyhrazují právo sloučit kategorie.

Do podkategorií  D a E – moderní tanec je možné do věkové kategorie 2  přihlásit i mladší soutěžící (od  7 let), při hodnocení však nebude jejich nižší věk nijak zohledněn.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

 • Soutěže se nesmí zúčastnit studenti tanečních konzervatoří a ostatních profesionálních škol či členové profesionálních tanečních souborů.
 • V kategoriích A,B,D nemůže vystoupit stejný soutěžící ve více choreografiích v jedné kategorii.
 • V kategorii C a E může vystoupit max. 60% stejných soutěžících ve více choreografiích v jedné
 • Každá škola je oprávněna přihlásit max. 4 vystoupení v jedné kategorii.
 • Délka soutěžního čísla v podkategoriích A,B,D nesmí přesáhnout 2,5 minuty, v podkategoriích C a E je maximální délka vystoupení 3,5 minuty.
 • Hudbu zasílejte ve formátu MP3.Minutáž hudby uvádějte ve formátu HH:MM:VV-např. (00:02:05)
 • Pořadí čísel v jednotlivých kategoriích je stanoveno podle věku soutěžících.
 • Rozměry jeviště: šířka 8 m x hloubka 12 m, baletizol.
 • Světelné ani jiné efekty nejsou povoleny.
 • Soutěž je přístupná veřejnosti.
 • Pedagogové, soutěžící i veřejnost mají vstup na soutěž zdarma.
 • Náklady na ubytování a cestu účastníkům pořadatel nehradí.

Dozor nad žáky zajišťuje po celou dobu konání soutěže vysílající škola

STARTOVNÉ:

 • 400 Kč účastnický poplatek za každého soutěžícího.
 • 350 Kč za každého soutěžícího v každé choreografii v podkategorii A,B,D
 • 200 Kč za každého soutěžícího v každé choreografii v podkategorii C,E

Startovné se hradí:

 1. na bankovní účet Fio banky číslo účtu: 2901496057/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo 2342023 poznámky napište jméno Vaší školy.
 1. v hotovosti při registraci na místě.
 2. Zájemci o fakturu napište fakturační údaje na mail:info@malexbalet.cz

HODNOCENÍ SOUTĚŽE:

Odborná porota hodnotí jednotlivá čísla na základě bodování.

Odborná porota hodnotí především: technické předpoklady, obtížnost choreografie, kreativitu a umělecké předvedení.

V každé kategorii bude vyhlášeno 1. 2. a 3. místo a čestná uznání. Navíc může porota udělit zvláštní cenu.

SOUTĚŽNÍ POROTA:

Mgr. Zdeněk Prokeš  
Umělecký šéf , tanečník, choreograf, pedagog.

Absolvoval taneční oddělení Konzervatoře v Praze.  Na taneční katedře Akademie múzických umění v Praze u Jiřího Němečka dále vystudoval choreografii  a následně přijal angažmá jako choreograf ve Státním divadle v Ostravě .V letech 2003-07 pak zastával post ředitele brněnské první scény. Od listopadu 2007 byl poradcem ředitele Národního divadla v Praze a po návratu Laterny magiky do svazku Národního divadla v roce 2010 byl jmenován jejím uměleckým šéfem. Zdeněk Prokeš bývá členem odborných porot, správních rad, kolegií a komisí, např. Divadelní ceny Thálie, Výboru Asociace profesionálních divadel, Rady Českého centra I. T. I., Grantové komise Ministerstva kultury ČR a dalších. Je zakladatelem a dlouholetým předsedou Tanečního sdružení ČR a organizátorem tanečních přehlídek a festivalů, např. festivalu Tanec Brno či Mezinárodní baletní soutěže.

Vlastimil Harapes
Tanečník, choreograf, režisér, divadelní a filmový herec.

Tento “danseur noble” klasického oboru se stal fenoménem českého baletu své generace. V letech 1990 – 2003 byl uměleckým šéfem baletu Národního divadla , na vzniku některých inscenací se podílel i jako režisér či choreograf. V roce 2002 byl jmenován čestným členem Národního divadla v Praze. Je členem rady Kyliánovy nadace v Praze , zasedá jako člen poroty na mezinárodní soutěži klasického tance Prix Carpeaux ve Francii , předsedá udílení ceny Philip Morris Ballet Flower Award . Klasickému tanci vyučoval ve Florencii , Římě a na Taneční konzervatoři v Praze. Ztvárnil také několik televizních a filmových rolí.

MgA. Anna Ščekaleva 

Taneční pedagog na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy.

Anna Ščekaleva se narodila v ruské Voroněži. Balet začala milovat, když ji rodiče vzali jako dítě na Labutí jezero do voroněžského Státního divadla opery a baletu. Už od toho momentu doma organizovala všemožná vystoupení. K samotným přijímacím zkouškám na konzervatoř se rozhodla hlavně díky kamarádce ze školy, kterou ale na studia nevzali. Annu Ščekalevu přijali, i když z toho její rodiče nebyli zrovna nadšení – věděli, nakolik je život baletky těžký. Sama říká, že balet vystudovala vlastně omylem. Na choreografické učiliště ve Voroněži nastoupila roku 1985. Studia zde ukončila roku 1993. Vystudovala pedagogiku tance na AMU v Praze (2001–2007). Během své kariéry vystřídala nemálo angažmá. Začínala v roce 1990 v divadle ve Voroněži jako členka sboru, od roku 1991 zde pak byla na pozici sólistky. O dva roky později přesídlila do Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem, kde působila dvě sezóny taktéž jako sólistka. V letech 1995 – 2000 tančila hlavní role (např. Aurora, Carmen, Odetta/ Odilie) v Moravském divadle Olomouc. V roce 2004 byla angažována na pozici sólistky do Státní opery Praha. Mezi její nejvýznamnější role patří Mercedes v inscenaci Don Quijote, Dívka v Carmině Buraně, Zlatovláska v baletu Z pohádky do pohádky, Odetta/Odilie v Labutím jezeře, Princezna Aurora ve Spící krasavici, Olympie v Hoffmannových povídkách, Titanie a Helena ve Snu noci svatojánské, Marguerite Duplessis v inscenaci Dáma s kaméliemi, Charlotta ve Fantomovi opery a Ona ve Smetanově Mé vlasti. Během své kariéry se dostala do širších nominací na Cenu Thálie za roli Titanie ve Snu noci svatojánském a za roli Odetta/Odilie v Labutím jezeře. V současnosti působí jako pedagog na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy (tanec a scénická praxe). 

Adam Zvonař

První sólista baletu Národního divadla v Praze.

Narozen v Plzni, absolvoval Taneční konzervatoř hlavního města Prahy. Od roku 2009 se stal členem souboru Baletu Národního divadla, v roce 2011 byl jmenován demisólistou a v roce 2012 sólistou. Mezi lety 2013–2017 byl demisólistou v mnichovském Bayerische Staatsballett. V roce 2018 se vrátil do Baletu Národního divadla a týž rok byl jmenován prvním sólistou. Je držitelem výroční ceny čtenářů serveru Opera Plus za sólo v choreografii Unitxt, dvakrát byl nominován na Cenu Thálie (2012 a 2016). Se svou partnerkou Radkou Zvonařovou (Příhodovou) se účastnil několika soutěží. V roce 2010 získal hlavní cenu na Mezinárodní baletní soutěži Grand Prix Olomouc a prémii za vynikající individuální interpretační výkon na II. Mezinárodní choreografické soutěži v Plzni. Roku 2018 byli prvním zahraničním párem v televizní soutěži Bolšoj Ballet pořádané kulturním kanálem ruské televize.


PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE:

PŘIHLÁŠKA|REGISTRATION – ke stažení ZDE

Soutěžní podmínky CZ – ke stažení ZDE

Terms of competitions EN – ke stažení ZDE

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: newgeneration@malexbalet.cz

Uzávěrka přihlášek je 7.4.2023

• Přihlášky podané po uvedeném termínu již nebudou akceptovány.

Upozornění:  v podaných přihláškách lze daná taneční čísla pouze odhlásit, nebo vyměnit

   za jiné taneční číslo. Nová, další taneční soutěžní čísla již nelze po uzavření přihlášek doplnit.

Hudbu zasílejte ve formátu MP3 na e-mail: music@malexbalet.cz do 7.4.2023

Každá nahrávka musí být popsána: Kategorie a podkategorie  _Popis nástupu (N,H)  _Název tance  _Škola

MÍSTO KONÁNÍ:

Malé divadlo 23.4.2023

Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec

KONTAKT NA POŘADATELE:

E-mail: newgeneration@malexbalet.cz

Tel: +420 732139029