Pravidla|přihláška

PRAVIDLA:

Soutěže se mohou zúčastnit všechny neprofesionální taneční školy, taneční oddělení ZUŠ, amatérské taneční soubory, skupiny i jednotlivci. Soutěž není určena pro studenty tanečních konzervatoří, profesionálních škol tance nebo členy profesionálních tanečních souborů. V soutěžních číslech v podkatehoriích A a B musí bít základem klasická technika tance,v podkatehoriích C a D  technika contemporary modern.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

 1. kategorie 5-8 let
 2. kategorie 9-12 let
 3. kategorie 13-16 let
 4. kategorie od 17 let

PODKATEGORIE:

A – sólo (klasika 1. – 4. kategorie)

B – skupiny 2 a více soutěžících (klasika 1. – 4. kategorie)

C – sólo (contemporary modern 1. – 4. kategorie)

D – skupiny 2 a více soutěžících (contemporary modern 1. – 4. kategorie)

Rozhodující pro zařazení do jednotlivých kategorií je věk ke dni soutěže, pro skupiny 2 a více soutěžících průměr věku soutěžících v čísle v den soutěže.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

 • Soutěže se nesmí zúčastnit studenti tanečních konzervatoří a ostatních profesionálních škol či členové profesionálních tanečních souborů.
 • Jeden soutěžící je oprávněn soutěžit pouze 1x v sólové a více krát ve skupinové podkategorii.
 • Každá škola je oprávněna přihlásit max. 4 vystoupení v jedné kategorii.
 • Délka soutěžního čísla v podkategoriích A a C nesmí přesáhnout 2,5 minuty, v podkategoriích B a D je maximální délka vystoupení 3 minuty.
 • Hudbu zasílejte ve formátu MP3.
 • Pořadí čísel v jednotlivých kategoriích je stanoveno podle věku soutěžících.
 • Rozměry jeviště: šířka 12 m  hloubka 8 m, baletizol.
 • Světelné ani jiné efekty nejsou povoleny.
 • Soutěž je přístupná veřejnosti.
 • Pedagogové, soutěžící i veřejnost mají vstup na soutěž zdarma.
 • Náklady na ubytování a cestu účastníkům pořadatel nehradí.
 • Dozor nad žáky zajišťuje po celou dobu konání soutěže vysílající škola.

STARTOVNÉ:

 • 300 Kč účastnický poplatek za každého soutěžícího.
 • 150 Kč za každého soutěžícího v každé choreografii .
 • v případě, že dítě soutěží za dvě baletní školy – hradí účastnický poplatek dvakrát

Startovné se hradí:

 1. na bankovní účet Fio banky číslo účtu: 2901496057/2010.

Jako variabilní symbol uveďte číslo 15419 a do poznámky napište jméno Vaší školy.

 1. v hotovosti při registraci na místě.
 2. Zájemci o fakturu napište fakturační údaje na mail:info@malexbalet.cz

HODNOCENÍ SOUTĚŽE:

Odborná porota hodnotí jednotlivá čísla na základě bodování.

Odborná porota hodnotí především: technické předpoklady, obtížnost choreografie, kreativitu a umělecké předvedení.

V každé kategorii bude vyhlášeno 1. 2. a 3. místo a čestná uznání. Navíc může porota udělit zvláštní cenu.

SOUTĚŽNÍ POROTA:

Mgr. Zdeněk Prokeš  
Umělecký šéf , tanečník, choreograf, pedagog.

Absolvoval taneční oddělení Konzervatoře v Praze.  Na taneční katedře Akademie múzických umění v Praze u Jiřího Němečka dále vystudoval choreografii  a následně přijal angažmá jako choreograf ve Státním divadle v Ostravě .V letech 2003-07 pak zastával post ředitele brněnské první scény. Od listopadu 2007 byl poradcem ředitele Národního divadla v Praze a po návratu Laterny magiky do svazku Národního divadla v roce 2010 byl jmenován jejím uměleckým šéfem.Zdeněk Prokeš bývá členem odborných porot, správních rad, kolegií a komisí, např. Divadelní ceny Thálie, Výboru Asociace profesionálních divadel, Rady Českého centra I. T. I., Grantové komise Ministerstva kultury ČR a dalších. Je zakladatelem a dlouholetým předsedou Tanečního sdružení ČR a organizátorem tanečních přehlídek a festivalů, např. festivalu Tanec Brno či Mezinárodní baletní soutěže.

Vlastimil Harapes
Tanečník, choreograf, režisér, divadelní a filmový herec.

Tento “danseur noble” klasického oboru se stal fenoménem českého baletu své generace.V letech 1990 – 2003 byl uměleckým šéfem baletu Národního divadla , na vzniku některých inscenací se podílel i jako režisér či choreograf. V roce 2002 byl jmenován čestným členem Národního divadla v Praze.Je členem rady Kyliánovy nadace v Praze , zasedá jako člen poroty na mezinárodní soutěži klasického tance Prix Carpeaux ve Francii , předsedá udílení ceny Philip Morris Ballet Flower Award . Klasickému tanci vyučoval ve Florencii , Římě a na Taneční konzervatoři v Praze.Ztvárnil také několik televizních a filmových rolí.

Mgr. Jan Kodet 

Baletní mistr, choreograf.

 Jan Kodet se narodil v roce 1968 v Praze. Taneční základy získal ve Vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy, později Taneční divadlo Praha (Ivanka Kubicová, Jan Hartman, Marcela Benoniová). V roce 1991 absolvoval Taneční katedru AMU – obor pedagogika moderního tance u prof.Ivanky Kubicové. Působil jako tanečník v řadě zahraničních divadel, např. Dance Berlin, S.O.A.P.   Jako pedagog se účastnil celé řady mezinárodních workshopů, sám je spoluzakladatelem a uměleckým šéfem International Contemporary Dance Workshop Prague (ICDW). V Praze vyučuje mimo jiné choreografii na Taneční katedře HAMU, spolupracuje s Taneční konzervatoří hl. města Prahy, Tanečním centrem Praha a zastává funkci baletního mistra v Baletu Národního divadla.                                                                                                                                                                 

MgA. František Pokorný

Tanečník, choreograf, režisér, libretista a kritik.

Narodil se v Okříškách (okr. Třebíč). Po absolvování gymnázia v Jihlavě (1952) studoval tělesnou východu na Pedagogické fakultě UK v Praze (1955) a poté vystudoval teorii tance na taneční katedře DAMU (1962).Působil jako umělecký vedoucí a choreograf skupiny moderního tance VUS UK (1961–69), choreograf v pražském Semaforu (1969–71), šéf baletu Divadla F. X. Šaldy v Liberci (1971–93) a zároveň šéf baletu ČST (1984–88).Pro Čs. televizi vytvořil balet Bludiště noci (1. cena Grand Prix d´Italia, 1970). Vedle hlavní profese (mimo vlastních autorských baletů byl režisér na 60 baletů, muzikálů, činoher i operet) se zprvu uplatnil i jako choreograf řady tv. pořadů (1965–87, mj. seriálu Gagman, 1987), ale i scenárista (tv. film Třesk, 1991).

 


PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE:

Ÿ    •  PŘIHLÁŠKA|REGISTRATION – ke stažení ZDE

    • Soutěžní podminký CZ – ke stažení ZDE

     • Terms of competitions EN – ke stažení ZDE

    •  Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: newgeneration@malexbalet.cz

Ÿ      Uzávěrka přihlášek je 29.3.2019. Přihlášky podané po uvedeném termínu již nebudou akceptovány.

Ÿ      Upozornění:  v podaných přihláškách lze daná taneční čísla pouze odhlásit, nebo vyměnit

za jiné taneční číslo. Nová, další taneční soutěžní čísla již nelze po uzavření přihlášek doplnit.

Ÿ     Hudbu zasílejte ve formátu MP3 na e-mail: music@malexbalet.cz do 29.3.2019

Ÿ     Každá nahrávka musí být popsána: Kategorie a podkategorie  _Popis nástupu (N,H)  _Název tance  _Škola

MÍSTO KONÁNÍ:

Malé divadlo 14. 4. 2019

Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec

KONTAKT NA POŘADATELE:

E-mail: newgeneration@malexbalet.cz

Tel: +420 732139029